Fredag 6 oktober

Gasverket/ Doubble Space

18.00 – Kortfilm: Fast and Furious
20.00 – Film: The Lesbian Avengers Eat Fire Too
21.00 – Samtal: Dyke March och Bipoc Queers
22.00 – Humor: Mariconas med Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Paloma Halén Román mfl.
00.00 – Fest med Dyke March och BIPOC Queers

Våning 22 ( DN-skrapan)

18.00 – Film: Labor, samtal med regissören Tove Pils och Kira från Red Umbrella Sweden
20.30 – Performance: Gallery Extra
22.00 – Film: The New Employee