Om Cinema Queer:
Cinema Queer är Sveriges största internationella queerfilmfestival och håller till Stockholm varje år! Datum för 2016 års festival är 28/9-2/10.

Cinema Queer grundades 2012 med syfte att bredda det heteronormativa biografutbudet i Sverige och erbjuda Stockholmspubliken en stor bredd av queerfilm. Cinema Queer fokusera på film som ifrågasätter, diskuterar och ser bortom de rådande normerna samt belyser historier som annars inte uppmärksammas. Målet är att skapa en självklar plattform för HBTQ-filmen i Sverige, både för internationell film, men även för svenska filmare och filmintresserade.

Cinema Queer erbjuder även barn och ungdomar i Stockholms län normbrytande skolbio, filmer ur ett annat perspektiv för att ge en mångfald i dagens allt för ofta likriktade skolbioutbud. Vi erbjuder skolbio för mellan- och högstadiet samt gymnasiet med efterföljande samtal.

Vi är:
Oscar Eriksson
+46 (0)73 - 579 15 50
Melissa Lindgren
+46 (0)73 – 974 18 20

cinemaqueer@gmail.com