Scroll to top
CINEMA QUEER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
en sv

Retrospektiv: Barbara Hammer

27 & 28 september

BARBARA HAMMER RETROSPEKTIV I TVÅ DELAR

När Barbara Hammer gick bort tidigare i år lämnade en av queerfilmens, experimentfilmens – ja, filmens – mest betydelsefulla utövare scenen.

• • • • •

Hennes filmer rymmer allt från intensiv agitation till dräpande ironi och i dem undersöker Hammer filmbilden och dess representationspolitik. Ur Hammers digra produktion visar vi ett urval filmer som tillsammans ger en överblick av hur hon sprängde gränser, bröt normer och svarade på filmkonstens stereotypa representationer av minoriteter, med bilder som sjuder av kraft, glädje, sorg, ilska och eftertanke. Programmet är curerat av Anna Linder från SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images – och visas i samarbete med Cinemateket.

⭕️ Filmerna är uppdelade i två program: ”The Politics of Abstraction” och ”Sister Lessons nr. 1”. Första programmet är på Cinemateket fredag 27 sept kl.18, och det andra på Teater Tre lördag 28 sept kl.14.

• • • • •

? Filmprogram 1: The Politics of Abstraction
Titeln, som är hämtad ur Barbara Hammers biograf HAMMER! Making Movies out of sex and life, ger oss en ingång till Barbara Hammers experimentella lesbiska bildvärld.

➖ I Was/I Am (USA, 1973, 6 min)
➖ Sync Touch (USA, 1981, 10 min)
➖ Optic Nerve (USA, 1985, 17 min)
➖ No No Nooky T.V. (USA, 1987, 12 min)
➖ Dyketactics (USA, 1974, 4 min)
➖ Pond and Waterfall (USA, 1982, 15 min)

• • • • •

? Filmprogram 2: Sister Lessons nr.1
Detta program är inspirerat av Barbara Hammers film History Lessons från år 2000. Som en feministisk markör, historieberättare och med sin enorma nyfikenhet ger sig Barbara Hammer ofta ut på en arkivarisk resa. I detta program låter Hammer oss möta konstnären Claude Cahun och de dykande kvinnorna från Jeju-do. Återkommande i Hammers enorma produktion är de personliga porträtten och sökandet efter likasinnade.

➖ Diving Women of Jeju-do (USA, 2007, 24 min)
➖ Lover/Other (USA, 2006, 55 min)

Efter filmerna på Teater Tre dag två, samtalar Anna Linder (curator) och Dagmar Brunow (filmvetare) om Hammers livsgärning.