Scroll to top
CINEMA QUEER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
sv

Cinema Queer, Sveriges största festival för hbtq+-film söker en producent och en volontäransvarig inför kommande festival 4-10 oktober i Stockholm. Vi söker personer med erfarenhet av projektledning inom kultur och  som identifierar sig som hbtq+-personer. Maila din ansökan och cv till cinemaqueer@cinemaqueer.se, senast den 1 aug. Mer info om bägge tjänster nedan.

 

Producent/projektledare
Period: Deltid, 5 veckor utspritt under perioden 16 aug – 12 oktober 2021

Arbetsuppgifter:
Kärnan av uppdraget är att tillsammans med Cinema Queers festivalledning planera, programmering och genomföra kommande festivalen 4-10 oktober 2020. Arbetet inkluderar att komma med programförslag, medverka i filmurval, föreslå och kontakta samarbetspartners, målgruppsarbete, viss teknikplanering samt att, tillsammans med övrig personal vara på plats och arrangera själva festivalen. 

Kvalifikationer:
Vi söker en person med viss tidigare erfarenhet av projektledning och/eller produktion samt med erfarenhet av att jobba med intensiva processer som festivaler ibland innebär. Vi söker dig som är produktiv, har en hög organisationsförmåga och självständigt kan planera och utföra delar av ett projekt, från idéstadiet till utförande och uppföljning. Du har förmåga att arbeta med flera aktiviteter samtidigt samt hantera variation i arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Du är väl insatt i Stockholms hbtq+-liv samt har ett stort intresse för hbtq+-film. Du kommer ha festivalledningens stöd och vägledning under hela projektperioden men självständigt arbete och egen initiativförmåga är väsentligt.

Exempel på arbetsuppgifter:
– brainstorma och komma på intressanta samarbetspartners och programpunkter för festivalen tillsammans med programgruppen, styrelsen och festivalledningen
– titta på film och göra filmurval tillsammans med programgruppen
– researcha och söka upp relevanta organisationer för Cinema Queer att samarbeta med och att marknadsföra sig mot
– Huvudansvarig för målgruppsarbete (i samråd med festivalledningen)
– Delansvarig för tävlingar (tillsammans med festivalledningen och PR-ansvarig)
– Delansvarig för inmatning av material på hemsidan innan programsläpp (tillsammans med PR-ansvarig) på svenska och engelska
– Ansvara för delar av programpunkterna på plats under festivalen
– Etablera och avetablera festivalen  

Anställningsvillkor:
Projektanställning på deltid augusti-oktober, arvoderat 5 veckor sammanlagt. Upplägg av arbetstid görs tillsammans med festivalledningen på ett sätt som fungerar bäst för dig, men heltid under festivalveckan 4-10 oktober är nödvändigt. Kan kombineras med andra uppdrag och/eller studier.  

Vi tror att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat och till att Cinema Queer blir en än mer relevant organisation i samhället. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet och/eller uttryck, tro, ålder och funktion.

 

Volontäransvarig
Period: Deltid, 3 veckor utspritt under perioden 16 aug – 12 oktober 2021

Arbetsuppgifter:
Du kommer inför och under festivalen ansvara för de ca 20 volontärer som varje år engagerar sig i Cinema Queer. Uppdraget inkluderar att rekrytera nya och kontakta gamla volontärer, samordna och göra scheman samt verka som volontärernas kontaktperson under festivalen. 

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är en social och strukturerad person. Du tycker om att jobba i stora arbetslag och är bra på att ta hand om andra. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att jobba med intensiva processer som festivaler ibland innebär och/eller vana att koordinera och samordna volontärarbete. Du kan hantera planeringsdokument och har vana vid att ta fram egna mallar för exempelvis schemaläggning. Du har förmåga att arbeta med flera aktiviteter samtidigt samt hantera variation i arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Du är väl insatt i Stockholms hbtq+-liv samt har ett stort intresse för hbtq+-film. Du kommer ha festivalledningens stöd och vägledning under hela projektperioden men självständigt arbete och egen initiativförmåga är väsentligt. 

Exempel på arbetsuppgifter:
– koordinera och kommunicera med festivalens volontärer
– göra ett schema för volontärernas arbetsuppgifter under festivalen
– samordna all kontakt med volontärerna
– kontakta tidigare volontärer och annonsera i relevanta forum för att hitta nya volontärer till festivalen
– uppdatera och/eller skriva informationsmaterial till volontärerna
– ansvara för personalmat och liknande under festivalen
– vara volontärernas närmsta person på plats under festivalen 

Anställningsvillkor:
Projektanställning på deltid augusti-oktober, arvoderat 3 veckor sammanlagt. Upplägg av arbetstid görs tillsammans med festivalledningen på ett sätt som fungerar bäst för dig. Vanligtvis brukar ett par punktinsatser behövs under aug och lite mer intensiv planering inför festivalen. eltid under festivalveckan 4-10 oktober är nödvändigt. Kan kombineras med andra uppdrag och/eller studier.  

Vi tror att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat och till att Cinema Queer blir en än mer relevant organisation i samhället. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet och/eller uttryck, tro, ålder och funktion.

 

Om Cinema Queer
Cinema Queer är Sveriges största internationella hbtq-filmfestival och äger rum i månadsskiftet september/oktober i Stockholm varje år. Cinema Queer grundades 2012 med syfte att bredda det heteronormativa biografutbudet i Sverige samt för att erbjuda Stockholmspubliken en stor bredd av queerfilm.

Cinema Queer fokuserar på film som ifrågasätter, diskuterar och ser bortom de rådande normerna samt belyser historier som annars inte uppmärksammas. Målet är att skapa en självklar plattform för hbtq-filmen i Sverige, både för internationell film, men även för svenska filmare och filmintresserade. Cinema Queer erbjuder även barn och ungdomar normbrytande skolbio samt knattefilm för regnbågsfamiljen. Utöver festivalen anordnar Cinema Queer fler specialvisningar under året bland annat under Stockholm Pride.

Cinema Queer består av en festivalledning som sköter det dagliga arbetet med festivalen, en ideell styrelse, samt en programgrupp som är delaktig i filmurvalet och i planeringen kring festivalens program och tematik. Cinema Queer är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden.