Rum 16

Friends for fun

Datum: 5-11 oktober

Friends for fun är ett queeranarkistiskt scenkonstkollektiv som intresserar oss för teman som berör makt och normer. Vi använder humor som ett viktigt verktyg för att lyfta osexiga politiska frågor.

Det gläntas på ridån till ett queert universum av dragqueerfåglar, magikermän, talande moln och en sjungande kanin när svensk-norsk scenkonst smälter limmet som håller verkligheten samman. Det digitala konstprojektet lanseras i oktober och utforskar frågor knutna till queera identiteter, pinkwashing och föreställningar om äkthet. Detta är en fortsättning på den queera magishowen “1-2-3-4 I won’t take no anymore” som hade premiär i Januari 2020.