Rum 20

Arkivet för Rosa Brus

Datum: 5-11 okt

Det nystartade Arkivet för Rosa Brus (AfRB) presenterar valda delar ur sitt katalog och bjuder in poeter, musiker och performancekonstnärer för framträdanden.

AfRB betraktar (queert) ljud som bärare av historia och syftar till att samla, arkivera och publicera queer kulturproduktion i ljudform. Detta gör de i samarbete med andra arkiv, kulturarbetare, aktivister och forskare. Genom insamling, arkivering, uppläsning och publika arrangemang i form av festivaler, workshops och platsspecifika ljudverk runt om i Sverige, kommer de att utforska tillsammans med deltagarna vad rosa brus och ett queert ljudarkiv kan vara.

AfRB görs i samarbete med kulturföreningen Tupilak och består av Birt Berglund, Anna Giertz och Johan Sundell.

AfRB arbete genomförs med stöd av Kulturbryggan (Konstnärsnämnden).

AfRB
http://www.rosabrus.nu

Tupilak
www.tupilak.org

www.rosabrus.nu

Tupilak

http://www.tupilak.org

Performance biografen lördag 10 okt 23:15 med:

Leo Correia de Verdier

​Här är pressfoto (fotograf Anna Kudas) + prestext för Leo:

”Symaskinen har sedan den uppfanns i slutet på 1700-talet blivit ett av världens vanligaste instrument. Miljoner människor spelar dagligen på sina symaskiner, men, kanske på grund av instrumentets låga status, har få av dem har tagit sitt musicerande till en professionell nivå och presenterat det för publik.

Leo Correia de Verdier är en av världens främsta symaskinsmusiker, utbildad på bl.a. Kung. Musikhögskolan. Med hjälp av modern teknik som datorer och sequencers har hon utvecklat symaskinsmusicerandet i nya riktningar och tagit den till en helt ny nivå.

Leo spelar på en Brother LS-2125, en traditionell elektrisk symaskin med ett ganska kraftfullt och slamrigt sound, som man oftast förknippar med större maskiner. Hennes musik är stram, med skiftande rytmiska mönster och en detaljrik ljudvärld.”