Rum 4

THE UNSTRAIGHT STUDIO

Rum 4 5-11 okt

Kom och se berättelser från en Unstraight-värld och spela in / dela din egen Unstraight-story i vår studio!

Unstraight Museum är  en ideell, volontärdriven LGBTQ + -organisation som arbetar med kultur som medel för förändring  globalt. Detta arbete görs genom samarbeten med LGBTQ + NGO: s runt om i världen.

Unstraight Museum har till uppgift att stärka LGBTQ + -gemenskapen genom att samla berättelser ur ett icke-normativt perspektiv och gör dem tillgängliga digitalt och fysiskt genom utställningar och andra offentliga uttryck.

Fram till 2019 har Unstraight Museum arbetat i 14 länder (Sverige, Lettland, Ryssland, Serbien, Makedonien (Makedonien), Kosovo, Bosnien, Ukraina, Litauen, Albanien, Georgien, Vietnam, Myanmar (Burma) och Kambodja. ), skapade mer än 25 utställningar och skapat flera lokala initiativ som fortsatt i museets anda.

Ett fysiskt unstraight-hus och museum

Vikten av fysiska utställningar kan inte ignoreras och ett långsiktigt mål har alltid varit att skapa ett fysiskt Unstraight House i Sverige. Huset kommer att vara en internationellt knutpunkt som stärker banden mellan personer och organisationer och i andan av The Unstraight Museums tidigare projekt kommer huset att underlätta kultur som ett medel för förändring.

Huset är planerat att öppna i Stockholm 2023.

Unstraight Museum är medlem i ICOM (International Council of Museums) och är en internationellt och officiellt erkänd museumsinstitution.

www.unstraight.org