Rum 5

Alli Logout

Visas i biografen 8/10 kl 20:15 och rullande i rum 5 under hela festivalen

Alli Logout (de / dem) är en svart, filmskapare och performance konstnär vars arbete utforskar den amerikanska södern, det fördärvade och kroppen. De skapar filmiska sociala experiment i samarbete med icke-professionella aktörer för att skapa motberättelser från de samhälle och subkulturer de lever i. Logouts arbete centrerar kring svarthet och kärlek i den amerikanska södern.  Genom sina berättelser vill de skapa en ny form av varelse, inte som en fantasi, utan med fötter som är fast planterade i nuet.

Alli Logout tilldelades 2020 The Barbra Hammer Lesbian Experimental Filmmaker Grant.

Filmerna som visas är
Lucid Noon Sunset Blush, 2015, 32 min

Black Silk Stockings, 3 min

This is a statement, 3 min inläst av Alli Logout