Rum 8

Philip Dufva

Datum: 5-11 oktober

Född 1993. uppvuxen i Stockholm. kom in på kungliga konsthögskolan 2017, tog examen 2020, med en utställning nyligen på Konst Akademien 

Min praktik utgör till stor del mitt möte med omvärlden och hur jag förhåller mig till det publika rummet. Jag rör mig mellan ett historiskt perspektiv och queera läsningar av objekt, arkitektur och historia. Ett sökande och begär för nya sätt att se, uppleva och utforska relationen mellan minne och samtid. Där skavande som kan uppstå mellan jaget och omgivningen är där jag arbetar. Jag använder cruising som en metod för att se begär genom staden. Kan man använda cruising som en icke-normativt rörelse mönster eller seende? Min utgångspunkt är teckning och blicken, då jag tycker dom är essentiella för varandra. För mig handlar det om beröring, handens beröring av pennan, pappret och i förlängning betraktaren. Den intima akten av tecknandet, när vi hamnar ohämmat mellan eller framför konstnärens lust, begär och direkthet Jag jobbar med att titta på hur arkitektoniska beslut påverkar queera/icke normativa kroppars rörelse, lust och begär i det publika rummet.