Samtal: Opera som queert uttryck

Lördag 8 oktober, Färjeterminalen, Stadshamnen 26 (efter visning av OFEAS2021)

Efter visningen av ORFEAS2021 bjuder vi in manusförfattaren och skaparen Foivos Dousos och producenten Alex Dimitriou för ett samtal tillsammans med Isabella Lindström om opera som queert uttryck. Modererat för samtalet är Tove Dahlberg.

Foivos Dousos är ena halvan av den konceptuella auidotextuella performance- skaparduon FYTA (som betyder växter) från Aten.

Alex Dimitriou är verksam som curator, producent och performer och är verksam i både Berlin och Aten.

Isabella Lindström är utbildad bl.a. på kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola och Stockholm Operastudio (f.d. Operastudio 67). Som sångerska är det sceniska väldigt centralt för Isabella och hon arbetar gärna med normbrytande tolkning av musikdramatik. Viktiga aspekter för henne är också tillgänglighet, intersektionalitet samt utbildnings- och rättvisefrågor.

Tove Dahlberg har frilansat internationellt som operasångare sedan examen från Operahögskolan i Stockholm 2002 och bland annat spelat många byxroller. För närvarande doktorerar hon i konstnärlig forskning vid Stockholms konstnärliga högskola. I sin avhandling identifierar och utmanar hon gestaltningsnormer, undersöker hur sångare gör genus och har i flera delprojekt utforskat gestaltning av queera begär.

Samtalet är ca 30 minuter långt och på engelska.