Cinema Queer @ Misschiefs – konst och revolution

Onsdag 4 oktober 18:00 Misschiefs, Norra Stationsgatan 61

Tillsammans med det feministiska konstplatformen Misschiefs bjuder vi in till samtal baserat på den USA-centrerade antologin The Revolution Will Not Be Funded. Hur vidmakthåller vi subversiva potential när organisationen drivs av institutionella pengar? Hur arbetar vi utan dessa medel? Vi bjuder in dig och din kunskap till en delaktig master class i queer autonom organisering.