Lesbians Free Everyone

Bev Palesa Ditsie / Sydafrika / 2020 / 57 min / engelsk undertext
Tisdag 3 oktober kl. 19.00, Snickeriet, Brännkyrkagatan 95

1995 reste lesbiska från hela världen till Beijing och för att delta i FN:s fjärde konferens för kvinnors rättigheter. Det var första gången någonsin som en öppet lesbisk kvinna fått en talpunkt på agendan och de ditresta lanserade den största synlighetkampanjen av queera kvinnor som världen dittills skådat. 25 år senare frågar sig regissören Bev Palesa Ditsie vad som hänt sedan dess och börjar kontakta sina gamla vänner. Fram växer ett inspirerande och charmigt porträtt av de som banat vägen, av internationell gemenskap och långvarig vänskap.

Följs av ett samtal med regissören och aktivisten Bev Palesa Ditsie, talare på FN:s fjärde kvinnokonferens och grundare av Sydafrikas första Pride.