Samtal: Transfest och Sam Hultin om transpersoner och historieskrivning

Tisdag 4 oktober, kl 20.00,  Färjeterminalen, Stadshamnen 26  (efter visning av Framing Agnes)

Efter Framing Agnes så bjuder vi in till ett samtal mellan Sam Hultin och Trans Fest Stockholm. Transpersoner är en grupp som får synas väldigt lite i historieskrivningen. Vad beror det på? Hur kan vi få tillbaka makten över våra egna berättelser? Och vad händer när vi får chansen att göra det.

Sam Hultin är konstnär och arbetar utifrån sitt intresse för queer historia, identitet och gemenskap och utforskar kopplingar mellan personliga erfarenheter och politiska och sociala strukturer. Under de senaste åren har Sam arbetat med projektet Eva-Lisas monument som lyfter upp transpionjären och lesbiska aktivisten Eva-Lisa Bengtson (1932-2018). Under hösten 2022 curerar hen och producenten Samuel Girma, programserien Radical love: care as resistance, som utforskar omsorg i queera och BIPOC gemenskaper, på Iaspis i Stockholm.

Samtalet hålls på engelska.