Scroll to top
CINEMA QUEER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
sv

My Queer Arabic Screen with Musa Shadeedi

Tensta konsthall, Musa Shadeedi och Cinema Queer bjuder in till en arabisk queer filmvisning med efterföljande samtal. Lördag 22 oktober kl 17 – 19.

Musa Shadeedi (född 1992 i Bagdad) är författare och forskare baserad i Amman, som främst ägnar sig åt att studera queera historier i relation till kolonialism. Han har publicerat fyra böcker: The Day We Never Had a Father, Non-normative Sexualities in Arabic Cinema, The Sexuality of Oum Kalthoum, och Homosexuality in the Iraq Invasion. För närvarande är han redaktör på MyKali Magazine, en onlinepublikation med syfte att motverka binär könsnormativitet i SWANA-regionen (Sydvästasien och Nordafrika). Han driver även Cinamji, ett queer-feministiskt arabiskt filminitiativ grundat 2017 samt är sedan 2018 medlem i ett feministiskt kollektiv vid namn Masaha. Musa Shadeedi innehar just nu ett residens hos Tensta konsthall som ett kulturutbyte med MMAG Foundation i Amman.

KVÄLLENS FILMER
Cinema Al Fouad (1994)
En dokumentär av Mohamed Soueid som handlar om en ung syrisk icke-könskonform (gender non-conforming) kvinna och hennes resa i Libanon, som alltifrån kabaretdansare till frihetskämpe i kampen att få ihop pengar till sin könsbekräftande operation. (ca 41 min)

Yumma, 2018
Yumma består av tre intervjuer utförda av Musa Shadeedi i vilka han försöker att förstå personer som övergivits av samhället som en familjemedlem, hans mamma, en transmans mamma och en frånskild kvinnas son. (25 min)
Efter filmvisningen finns det tid för ett samtal kring queer representation och stereotyper med Musa själv, publiken och inbjudna gästerna Roula Seghaier, feministisk författare, Khalid Abdel-Hadi, curator och grundare av MyKali Magazine and Dina Aaliyah Jazaee, svensk-iransk filmarbetare och filmregissör. Samtalet modereras av George Chamoun.

Filmerna har engelska undertexter. Samtalet är på engelska.
Förfriskningar

Tensta konsthall and Musa Shadeedi invite you to an Arabic queer film screening followed by a conversation on Saturday, October 22 at Tensta konsthall 5 – 7.
In collaboration with Cinema Queer and support by Svenska Institutet/Creative Force.
Musa Shadeedi is a writer and researcher based in Amman, born in 1992 in Baghdad who primarily looks at queer histories in relation to colonialism. He has published four books: The Day We Never Had A Father, Non-normative Sexualities in Arabic Cinema, The Sexuality of Oum Kalthoum, and Homosexuality in the Iraq Invasion. Currently, he is an editor at MyKali Magazine, an online publication that aims to defy mainstream gender binaries in the SWANA region. He is also the director of Cinamji, a queer feminist Arabic cinema initiative founded in 2017 and a member of a feminist collective called Masaha since 2018. Musa Shadeedi is currently at a residency in Tensta konsthall as a cultural exchange project with MMAG in Amman.

Films to be screened:
Cinema Al Fouad (1994)
A documentary by Mohamed Soueid on the journey of a young Syrian gender non conforming woman, following her journey in Lebanon from cabaret dancer to a freedom fighter in an effort to raise funds for her gender affirming surgery. (ca 41 min)
Yumma (2018)
Yumma consists of a compilation of three interviews made by Musa Shadeedi through which he tries to understand a person who is neglected by the society as a family member: his mother, a trans man’s mother and a divorced mother’s son. (25 min)

After the screening there will be time for a conversation around queer representation and stereotypes with Musa himself, the audience and specially invited guests Roula Seghaier, feminist writer, Khalid Abdel-Hadi, curator and founder of MyKali Magazine and Dina Aaliyah Jazaee, Swedish-Iranian film director. The conversation is moderated by George Chamoun.

English subtitles
Refreshments