Scroll to top
CINEMA QUEER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
en sv

Cruisingens historia: från pissoarer till paddor

27 september från kl 17:00

CRUISINGENS HISTORIA

I samarbete med ArkDes utställning ”Cruising Pavilion: Arkitektur, gaysex och cruisingkultur” presenterar vi en helkväll i cruisingens fotspår. Under kvällen visas två specialcurerade kortfilmsprogram: ett i museets trädgård och ett i en närliggande gränd. Dessutom sker ett panelsamtal om cruising som motstånd och en guidad visning av utställningen.

Om utställningen:
”Cruising” kan användas för att beskriva homosexuella mäns sökande efter sex på allmänna platser. Det har varit en urban aktivitet som ägt rum i staden – i parkerna, på offentliga toaletter och parkeringsplatser men även i lokaler avsedda för ändamålet som sex- och bastuklubbar. Men cruising är mer än så och den omfattar fler än män och homosexuella. Den traditionella cruisingen har utvecklats.

Genom verk av internationella arkitekter, designer och konstnärer visar utställningen hur rikt på nyanser fenomenet cruising är. En kombination av appar, stadsutveckling och kommersialiseringen av HBTQ-kulturen (homo- och bisexuella, trans- och queerpersoner) har lett till en fortsatt anpassning av de traditionella platserna för cruising. Till följd av ny teknik, som till stor del är geospatial, har en psykologisk, sexuell geografi skapats som sprids över digitalt sammankopplade hem.

Cruising Pavilion utforskar sexualitet och rumslighet och vilken roll cruisingkulturen har i skapandet av en icke-heterosexuell arkitektur som ändå speglar den byggda miljöns patriarkala väsen. Cruisingkulturen framstår därför som en aktiv motståndshandling, ett avant-garde som är relevant såväl för HBTQ-kretsar som för samhället i stort.

Om samtalet:
Cruising har format queera identiteter genom historien och använts som en aktiv motståndshandling mot normer, moral och lagar. Under kvällen presenteras ett samtal om cruisingens historia och framtid tillsammans med moderator Nicklas Dennermalm.

17:00 Guidad visning av Cruising Pavilion: Arkitektur, gaysex och cruisingkultur
18:45 Samtal
19:30 Filmprogram 1: The Sweet Sense of Desire 
20:30 Filmprogram 2: In the Darkest of Alleys 
21:00 La Barone spelar på Café BLOM
22:30 ArkDes stänger